Tekstschrijver zorg & welzijn

Heb je behoefte aan een (online) tekstschrijver met inhoudelijke kennis van zorg & welzijn? Ik werk voor diverse grote opdrachtgevers in deze sector. Daardoor heb ik actuele kennis van de ontwikkelingen.

Graag contact Lees meer

Ik heb kennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de nieuwe Zorgverzekeringswet. Kennis van het krachtenspel tussen zorgorganisaties onderling en tussen zorgorganisaties en overheden. En ik heb gevoel voor de dilemma’s en uitdagingen bij gemeenten. Bovendien weet ik wat leeft onder de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, en hun omgeving. Want om hén draait het uiteindelijk.

Tekstschrijver zorg nodig? Ga naar zorgtekst.nl

Tekstschrijver die thuis is in stelselwijzigingen in de zorg

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten en zorgverzekeraars meer taken in de zorg en ondersteuning. De zorg wordt voortaan geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de nieuwe Zorgverzekeringswet. De AWBZ is verdwenen. Dit stelt nieuwe eisen aan gemeenten en zorgorganisaties. En vooral: aan de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én aan hun omgeving (mantelzorgers en vrijwilligers). Er is enorm veel behoefte aan heldere en verklarende informatie, toegesneden op de eigen situatie. Ik schrijf teksten die daarin voorzien.

Voor gemeenten, zorgorganisaties en adviesbureaus

Als tekstschrijver ben ik inzetbaar voor zowel interne als externe communicatie, op alle niveaus en voor uiteenlopende doelgroepen. Ik zoek voor elke doelgroep de juiste tone-of-voice en het juiste informatiegehalte. Zo draag ik indirect bij aan goede zorg of ondersteuning voor alle mensen in Nederland.

Van zoekwoordenanalyse tot schrijven

Welke doelgroepen je ook wilt informeren, zij moeten jouw informatie goed kunnen vinden. Daarom gaat aan elke tekst die ik schrijf een zoekwoorden-analyse (SEO-onderzoek) vooraf. Vervolgens schrijf ik de teksten zo, dat ze zo goed mogelijk worden gevonden in Google. Omdat mijn werk voornamelijk bestaat uit online copywiting, ben ik hier dagelijks mee bezig’en ontwikkel ik me hierin continu.

Opdrachtgevers in de zorg & welzijn:

Ik werk – of héb gewerkt – voor onder meer:

’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. ’s Heeren Loo is de grootste organisatie in de verstandelijk-gehandicaptenzorg in Nederland. Ik schrijf al sinds 2011 voor ’s Heeren Loo. Zo ging begin 2019 de nieuwe website live, waarvoor ik de SEO-teksten schreef. Ook schreef ik de teksten voor het ‘Werken-bij-gedeelte van de website, die maart 2020 live ging. En eind 2020 ging de website over gezinshuizen live, boordevol informatie voor mensen die overwegen om gezinshuisouder te worden.

MEE NL is de overkoepelende coöperatie van 20 MEE-organisaties in Nederland. MEE zet zich in voor een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. MEE doet dit met training, scholing en kennisdeling, cliëntondersteuning en parrticipatieprojecten. Ik (her)schreef de teksten voor de nieuwe website die december 2020 live ging. Ook selecteerde ik de beelden en vulde ik de website.

De Academie voor Zelfstandigheid helpt mensen met een beperking verder in hun dagelijkse leven. Zodat ze (sociaal) zelfredzamer en (economisch) zelfstandiger worden. Ook thuis kunnen ze zich beter zelf redden én ze vinden beter aansluiting bij anderen. De Academie voor Zelfstandigheid bestaat alweer sinds 2009. Begin 2020 kreeg de academie een nieuwe rechtsvorm, een nieuwe positionering en uniforme, digitale leermiddelen die nog beter aansluiten op de individuele vraag en het proces van de student. Het gaat om een standaard methode met een gepersonaliseerd traject. In februari 2020 ging de nieuwe website live, waarvoor ik de teksten schreef.

Sherpa ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, op het gebied van wonen, werken, leren en vrijetijd. De organisatie doet dit in de Gooi- en Vechtstreek en Utrecht-West. Voor Sherpa schreef ik de teksten voor de nieuwe website, die begin december 2020 live ging.

Het MKS is een nieuwe manier van indiceren, organiseren en uitvoeren van (medische) zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen t/m 17 jaar die onder de eindverantwoordelijkheid van de (kinder-)arts vallen. Het MKS is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van zes partners: V&VN Kinderverpleegkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Stichting Kind en Ziekenhuis, Branchevereniging Integrale Kindzorg, Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise, Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA). Kinderartsen, kinderverpleegkundigen, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden die willen werken met het MKS, kunnen hiervoor terecht in de MKS-toolkit en het vijfstappenplan. Ik mocht alle teksten (her)schrijven.

Onafhankelijke stichting die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid. Voor Stimulansz schrijf ik diverse SEO-teksten, met name voor de website.

Zorgorganisatie Charim is een ouderenzorgorganisatie met 15 locaties in de regio’s Veenendaal en Zeist. Zo’n 1700 medewerkers en 1300 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de naam van Charim – Hebreeuws voor ‘toewijding’ – in praktijk te brengen voor ruim 1.000 cliënten. De diensten en ondersteuning zijn breed: van welzijnswerk tot hospicezorg, thuis of in één van de locaties. Begin 2020 schreef ik de teksten voor werkenbijcharim.nl, op basis van het nieuwe wervingsconcept.

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. Voor Zorgverlening Het Baken schrijf ik teksten voor het relatiemagazine BakenBreed.

De landelijke zorginstelling Philadelphia Zorg begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. Voor deze organisatie voerde ik enige tijd geleden diverse interne werkzaamheden uit.

M&I Partners is een ICT-adviesbureau voor overheid en zorg. In opdracht van dit bureau schreef ik de teksten voor een glossy over de digitale transitie in de zorg. Deze glossy verscheen februari 2020.

Programma Zorg Verandert was een vierjarig veranderprogramma (2014-2018 dat tot doel had mensen verder te helpen die zorg of ondersteuning nodig hebben én hun omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers, bij het doordenken van de gevolgen van de veranderingen in de zorg. Én bij het denken in kansen en oplossingen voor de nieuwe situatie. Het programma is uitgevoerd via een samenwerkingsverband van zeven patiënten- gehandicapten en ouderenorganisaties: penvoerder Ieder(in), MIND, KBO-PCOB, NOOM, LFB, KansPlus en Zorgbelang Nederland. Daarnaast werkt het programma veel samen met regionale en lokale partners. Zorg Verandert is een netwerkorganisatie van vrijwilligers en zelfstandige professionals.

Zo zorg ik helpt zorgorganisaties, overheden en belangenorganisaties de dialoog aan te gaan. Met als resultaten: meer samenwerking, betere dienstverlening, meer eigen regie. Zo zorg ik is het vervolg op Programma Zorg Verandert.

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Enige tijd geleden optimaliseerde ik alle locatiepagina’s voor Google.

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De organisatie maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Voor KBO-PCOB schrijf ik regelmatig artikelen voor het magazine.

Sigma Zorg is een professionele organisatie voor thuiszorg in Amsterdam en omstreken. Ik schreef de teksten voor de website van Sigma Zorg. De website scoort met meerdere relevante zoektermen goed in Google.

Promedico ICT is een van de toonaangevende softwareleveranciers van informatiesystemen voor geïntegreerde zorg. Promedico levert deze zorgtoepassingen voor (apotheekhoudende)  huisartsen, de keten, apotheken en patiënten. Zo draagt Promedico bij aan de kwaliteit van zorg in Nederland. In opdracht van Promedico schreef ik een groot aantal interne documenten.

Reos is een adviesbureau voor de zorg en het sociaal domein. De focus ligt op het organiseren van samenwerking in de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. Ik schrijf regelmatig diverse teksten, met name voor de website.

De Rozelaar is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Barneveld e.o. Ik schreef de webteksten en maak teksten voor het relatiemagazine Erbij.

Elan is de praktijk voor welzijn, maatschappelijk werk en therapie in Barneveld. Ik schreef de webteksten voor deze boeiende organisatie.

Agora staat voor ‘léven tot het einde’ passend bij de eigen levenssfeer en richt zich op de verankering van de palliatieve benadering in de lokale gemeenschap. Dit door middel van drie leerlijnen:

  • Bewustwording van de eindigheid van het leven bij burgers en professionals versterken
  • Bouwen aan een infrastructuur voor zingeving, spirituatiteit en geestelijke verzorging
  • Bevorderen van integrale samenwerking tussen zorg en sociaal domein

Ik houd interviews over de samenwerking tussen zorg en welzijn.

Interessant voor jou?

Wil je ook graag helder communiceren en jouw doelgroepen inspireren, overtuigen en aanzetten tot actie?

Klinkt goed! Graag contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.