Zeg. het krachtig en helder         

Tekstschrijver voor zorg en welzijn

Heb je behoefte aan een (online) tekstschrijver met inhoudelijke kennis van zorg & welzijn? Ik werk voor diverse grote opdrachtgevers in deze sectoren. Daardoor heb ik actuele kennis van de ontwikkelingen. Ik heb kennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de nieuwe Zorgverzekeringswet. Kennis van het krachtenspel tussen zorgorganisaties onderling en tussen zorgorganisaties en overheden. En ik heb gevoel voor de dilemma’s en uitdagingen bij gemeenten. Bovendien weet ik wat leeft onder de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, en hun omgeving. Want om hén draait het uiteindelijk.

 

Tekstschrijver die thuis is in stelselwijzigingen in de zorg

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten en zorgverzekeraars meer taken in de zorg en ondersteuning. De zorg wordt voortaan geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de nieuwe Zorgverzekeringswet. De AWBZ is verdwenen. Dit stelt nieuwe eisen aan gemeenten en zorgorganisaties. En vooral: aan de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én aan hun omgeving (mantelzorgers en vrijwilligers). Er is enorm veel behoefte aan heldere en verklarende informatie, toegesneden op de eigen situatie. Ik schrijf teksten die daarin voorzien.

 

Voor gemeenten, zorgorganisaties en adviesbureaus

Als tekstschrijver ben ik inzetbaar voor zowel interne als externe communicatie, op alle niveaus en voor uiteenlopende doelgroepen. Ik zoek voor elke doelgroep de juiste tone-of-voice en het juiste informatiegehalte. Zo draag ik indirect bij aan goede zorg of ondersteuning voor alle mensen in Nederland.

 

Van zoekwoordenanalyse tot schrijven

Welke doelgroepen je ook wilt informeren, zij moeten jouw informatie goed kunnen vinden. Daarom gaat aan elke tekst die ik schrijf een zoekwoorden-analyse vooraf. Zélfs als ik een foldertekst schrijf; zodat ook deze geschikt is voor online publicatie.

 

Opdrachtgevers in de sector zorg & welzijn:

Ik werk - of heb recentelijk gewerkt - voor:

 

 ’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. ’s Heeren Loo is de grootste organisatie in de verstandelijke-gehandicaptenzorg in Nederland.

 

De landelijke zorginstelling Philadelphia Zorg begeleidt mensen met een verstandelijke beperking.

 

Zorg Verandert ondersteunt mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én hun omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers, bij het doordenken van de gevolgen van de veranderingen in de zorg. Én bij het denken in kansen en oplossingen voor de nieuwe situatie.

 

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor.

 

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De organisatie maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. 

 

Sigma Zorg is een professionele organisatie voor thuiszorg in Amsterdam en omstreken.

 

Onafhankelijke stichting die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid.

 

Promedico ICT is een significante speler op de Nederlandse markt van informatiesystemen voor de eerstelijnszorg.

 

Reos is een adviesbureau voor de zorg en het sociaal domein. De focus ligt op het organiseren van samenwerking in de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord.

 

Het MKS is een nieuwe manier van indiceren, organiseren en uitvoeren van (medische) zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen t/m 17 jaar die onder de eindverantwoordelijkheid van de (kinder-)arts vallen.

 

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde.

 

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking

Gratis SEO-scan

Wil je weten of je webteksten SEO-proof zijn? Ik bied je een gratis SEO-scan aan.
Gewoon advies, geen verdere verplichtingen. Ja, doe mij een gratis SEO-scan.