Zeg. het krachtig en helder         Teksten voor MKS toolkit

Teksten voor MKS toolkit

Steeds meer (ernstig) zieke kinderen en jongeren krijgen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. De afstemming en coördinatie van deze zorg schieten nogal eens tekort. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, is in 2016 het Medische Kindzorgsysteem (MKS) ingevoerd. Dit is een instrument voor het indiceren, regelen en organiseren van de zorg rond het zieke kind of de zieke jongere (0-17 jaar). Zo nodig, waar nodig.  

 

Het MKS is de nieuwe manier voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen t/m 17 jaar die vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de (kinder-)arts. Dit is nodig omdat (ernstig) zieke kinderen vaker en sneller met zorg het ziekenhuis verlaten. En die zorg moet thuis van dezelfde kwaliteit zijn als in het kinderziekenhuis. Met een Hulpbehoeftescan brengt het ziekenhuis de zorgbehoefte van het kind & gezin in kaart. Hierna wordt overkoepelend zorgplan gemaakt, met daarin alle benodigde zorg en ondersteuning én wie waarvoor verantwoordelijk is. Alle betrokken zorgverleners, binnen én buiten het ziekenhuis, kennen de afspraken. De ouders houden de regie. Het zorgplan verandert mee met de situatie.

 

Teksten voor de website 

Zeg. tekst was in 2016 betrokken bij de totstandkoming van de website va het MKS. Dat hield ook in: het zoeken naar de juiste formuleringen. Daarmee was het nog niet klaar. Want in 2017 en 2018 vonden MKS Proeftuinen plaats vanuit 6 ziekenhuizen. Immers, werken volgens met MKS vraagt om anders samenwerken met ouders en met het netwerk rondom het kind en ziekenhuis (zoals kinderthuiszorg, school en gemeente), herverdeling van taken en het goed benoemen van verantwoordelijkheden. De MKS Proeftuinen leverden veel kennis op.

Teksten voor de MKS-toolkit 

Sinds begin 2019 is deze kennis toegankelijk voor iedereen die aan de slag wil met het MKS: kinderartsen, kinderverpleegkundigen, zorgprofessionals of anderen. Voor hen is er de toolkit ‘Aan de slag met het MKS’ Eind 2018 hielp ik mee met het (her)schrijven van alle teksten voor de toolkit. Dit biedt de mogelijkheid om in 5 stappen aan de slag te gaan met het MKS: Verkenning, Startfoto, Uitvoeringsplan, Toepassing MKS, Resultaten en kennis delen. Elke stap bevat informatie, blogs, praktijkvoorbeelden en nieuws. Dit helpt om succesvol te werken met het MKS.

 

Ga naar de toolkit van MKS

 

 

Gratis SEO-scan

Wil je weten of je webteksten SEO-proof zijn? Ik bied je een gratis SEO-scan aan.
Gewoon advies, geen verdere verplichtingen. Ja, doe mij een gratis SEO-scan.