Zeg. het krachtig en helder         (SEO) teksten voor nieuwe website ’s Heeren Loo

(SEO) teksten voor nieuwe website ’s Heeren Loo

De klant

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Zorgprofessionals doen dat samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgen ze samen voor een goed leven voor circa 100.000 mensen met een beperking. Bij ’s Heeren Loo werken ongeveer 14.000 medewerkers, onder wie 900 specialisten/behandelaren, en 4.600 vrijwilligers.

 

De vraag

De website is vaak het eerst contact dat ’s Heeren Loo heeft met cliënten en hun familie. Ook nieuwe medewerkers kijken meestal eerst op de website. Vanwege de toenemende marktwerking in de gehandicaptenzorg, neemt het belang van een goede website voor ’s Heeren Loo toe. De organisatie moet concurreren en nóg beter inspelen op de wensen en behoeften van haar potentiële cliënten. Daar kwam bij dat de huidige website alweer 7 jaar oud was. Ook daarom was een nieuwe website hard nodig.

 

De aanpak

De website kwam tot stand in nauwe samenwerking met een externe SEO-specialist en met de marketeer, de online coördinator en een communicatiemedewerker (mede-tekstschrijver) van ’s Heeren Loo. In nauw onderling overleg gaven we vorm en inhoud aan de vele tientallen contentpagina’s. de teksten werden gecheckt door inhoudelijk specialisten.

 

Fasegewijs werden er pagina’s in de oude website geplaatst, waardoor ze al SEO-waarde opbouwden. Deze opgebouwde waarde werd vervolgens overgeheveld naar de nieuwe website.

 

Ook betrokken we cliënten en hun verwanten. Niet alleen bij het uiterlijk en de functionaliteit van de website, maar ook op het gebied van aanspreekvorm, tekst en beeld. Dit om er zeker van te zijn dat de website aansluit bij de behoeften van de doelgroepen.

 

Resultaat

Een website die de gebruiker centraal stelt. Waar mogelijk spreken we de cliënten in de teksten zelf aan. Ook vertellen zij zoveel mogelijk zelf het verhaal. Praktische vragen worden snel, duidelijk en in begrijpelijke taal beantwoord. Ervaringen laten we zien met beeld. De nieuwe website geeft bovenal antwoord op de vraag hoe het de cliënten van ’s Heeren Loo in het dagelijkse leven vergaat. De website laat dit zien in woord, beeld en geluid.

 

Het design van de website is in de nieuwe huisstijl van ’s Heeren Loo. Het nieuwe logo staat symbool voor het kloppende hart van de organisatie: de driehoek van cliënt, verwant en zorgprofessional. 

 

Ga naar de website van 's Heeren Loo

 

"We zijn er echt heel blij mee. Mede dankzij jouw effort op gebied van content, Jeroen" Jenno Nijhoff, online coördinator ’s Heeren Loo

Gratis SEO-scan

Wil je weten of je webteksten SEO-proof zijn? Ik bied je een gratis SEO-scan aan.
Gewoon advies, geen verdere verplichtingen. Ja, doe mij een gratis SEO-scan.