Zeg. het krachtig en helder         (SEO-)tekstschrijver programma Zorg Verandert, Utrecht

De klant

Programma Zorg Verandert is een vierjarig programma voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft én voor hun naaste omgeving, zoals mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers. Zorg Verandert heeft tot doel dat mensen meer grip krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven, in zorg en ondersteuning. Dat doen we dichtbij, praktisch en op diverse manieren. Met bijeenkomsten, informatie & inspiratie en het signaleren van knelpunten. Programma Zorg Verandert wordt, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), uitgevoerd via een samenwerkingsverband van twaalf cliënt-, patiënt- en belangenorganisaties: penvoerder Ieder(in), LPGGz, PCOB, Unie KBO, NOOM, LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.

 

De opdracht

In augustus 2015 geeft het ministerie groen licht voor het programma Zorg Verandert. Kort daarna wordt Zeg. tekst en concept gevraagd om voor langere periode als tekstschrijver aan de slag te gaan voor Zorg Verandert. In deze rol werk in nauw samen met de communicatieadviseur en met de programmaleider. De opdracht start met het formuleren van de kernboodschap en het realiseren van de website. De site richt zich in 2014 primair op de communicatie rond de provinciale bijeenkomsten (die in 2014 plaatsvinden) en het werven van trainers en gespreksbegeleiders. Zij krijgen een rol rond de jaarlijks circa 400 bijeenkomsten die in 2015 en 2016 overal in het land plaatsvinden, in gemeenten, wijken en buurten.

 

Begin april 2015 gaat de tweede fase van de website live: een interactief digitaal platform voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en een werkplatform voor trainers, gespreksbegeleiders en regiocoördinatoren. De website bevat handige hulpmiddelen voor zorgvragers. Op het Werkplatform (achter een login) vinden trainers, gespreksbegeleiders en regiocoördinatoren tal van documenten ter ondersteuning van hun taken.

 

De site wordt continu verrijkt met nieuwe content. In nauwe samenwerking met de communicatieadviseur schrijf ik ook de content van digitale nieuwsbrieven, folders, uitnodigingsbrieven, persberichten en andere uitingen. Hiertoe houd ik ook interviews.

Ga naar de website van programma Zorg Verandert

Gratis SEO-scan

Wil je weten of je webteksten SEO-proof zijn? Ik bied je een gratis SEO-scan aan.
Gewoon advies, geen verdere verplichtingen. Ja, doe mij een gratis SEO-scan.